Nyheter och artiklar

 

Exempel på kunduppdrag

Talent consultation -konsultation:

 • Talent Process konsultation uppdrag för ett internationell företag inom IT-tjänster.
 • Strategic Competence Management och Workforce Planning workshop och konsultation för ett ledande bolag inom oljeraffinaderi.
 • Talent Process konsultation uppdrag för ett internationellt ledande företag inom den globala kranindustrin.
 • Talent Management Process konsultuppdrag för ett globalt företag inom vattenkemi.
 • Konsultation ochHR-förändringsprogram med fokus på talent för ett ledande europeiskt företagsledningskonsult-bolag.

Talent assessments-utvärdering:

 • Management Audit för ett företag inomtjänstebranchen.
 • Talent Assessment & Development Center: Individuell utvecklingsanalys heldags assessment center för ledande företag inom oljeraffinaderi, målgrupp unga förmågor (young potential) globalt.
 • Talent assessment-utvärdering för ledningsgrupp utgående från en heldags Development & Assessment center upplägg för ledande bolag inom professionella tjänster.
 • Anlagstest för ett ledande internationellt industribolag.
 • 360 leadership assessment inklusive coaching feedback-sessioner för identifierad talanger i ledande hälsovårdsföretag.

Talent development-utveckling

 • Talent day-utvecklingsprogram för ledande hälsovårdsföretag.
 • Coachingprogram för professionellt servicebolag.
 • Discover your carer path – Upptäck din karriärcoachingprogram för industribolag.
 • Coachingprogram för företagsledare med Hogan leadership potential assessment för ledande hälsovårdsföretag.
 • Strategic Talent development- strategisk utveckling och kompetensöverföringsprogram för bolag inom professionell service.
 • Talent Management mentorprocess för HR funktionen- uppdrag för internationellt IT-bolag.
 • Inspirationsworkshop inom talent management för globalt bolag inom vattenkemi.
 • Coaching utbildningsprogram för omfattande målgrupp i ledande europeiskt -företagsledningskonsultbolag.
 • Inspirationsworkshop inom talent management för globalt industriföretag.
 • Coachingprocess för företagsledare inklusive Hogan Potential Assesment för globalt konsultbolag.
 • Coachingprogram för företagsledare inklusive Hogan Potential Assessment för ledande hälsovårdsföretag.

LEADER POTENTIAL GROUP FLYTTAR

Leader Potential Group flyttar till nya utrymmen på Kägeludden 1.8.2018.

Vår nya adress är:
Kägelstranden 17 C5, 02150 Esbo.

GDPR

Vi förhåller oss seriöst till den i maj 2018 i kraft trädda dataskyddslagen. Du kan läsa mera om Leader Potential Groups dataskyddspolicy här.

LEADER POTENTIAL GROUP GJORDE ETT STARKT RESULTAT ÄVEN 2017

Leader Potential Group goda framgång och tillväxt fortsatte även år 2017 . Omsättningen växte ytterligare från föregående år. Vi såg fortsatt tillväxt bl a inom följade områden: executive coaching och ledarskaps- potential och lämplighetsbedömningar. Det var även stor efterfrågan på workshops med följande teman: “leading without authority” och “coaching leadership skills” och “executive derailment and how to prevent it“.

Ett stort varmt tack till alla våra lojala kunder för ett fantastiskt samarbete och partnerskap.

LEADER POTENTIAL GROUP FORTSATT STARKT RESULTAT 2016

Leader Potential Group framgång fortsatte 2016 genom uppvisat starkt resultat. Omsättningen fortsatte att utvecklas på samma höga nivå som året innan och lönsamheten ökade. Vi såg fortsatt tillväxt främst inom följade områden: Ledningsgrupps utveckling, Utvärderingar av ledarskapspotential och lämlighetsbedömningar för senior positioner och Executive Coaching. Utsikterna för 2017 ser lovande ut och tillväxten ser ut att öka även detta år.

Ett stort varmt tack till alla våra lojala kunder för fantastiskt samarbete och partnerskap.

Leader Potential Group med och förverkliga det väldigt populära CEO x 1 day programmet

CEOx1 Day

Leader Potential Group är nu redan för andra året i rad med som partner i programmet CEO x 1 Day. Programmet ordnas i Finland av head hunting företaget Odger Berndtson. CEO x 1 Day programmet ger tredje årets och äldre studeranden i de finländska universiteten en möjlighet att spendera en dag med en verkställande direktör i ett ledande finländskt företag. Deltagarna i programmet väljs genom en rigorös urvalsprocess och Leader Potential Groups roll är att utvärdera och välja de personer till finalister som visar tecken på ledarskapsförmåga och potential. Som psykometriskt verktyg används bl.a Hogan Leadership Assessment.

LEADER POTENTIAL GROUP GJORDE REKORDRESULTAT 2015

År 2015 blev ett rekord starkt tillväxt år för Leader Potential Group. Omsättningen ökade med över 60 % tack vare lojala kunder och också nya kunder. Tillväxten syntes mest inom området ledarutveckling, både individuell coaching och utveckling av ledarskapskulturen via workshops. Också potentialbedömningar av hela ledningsgrupper ökade i efterfrågan. Efterfrågan på de här delområdena ser ut att fortsätta även under 2016 på basen av första kvartalet. Stort tack till alla kunder vi fått dela fantastiska inlärningserfarenheter med!

2015 senaste uppdrag

2015 har inletts med hög aktivitet och en mångfald av kunduppdrag med stark tonvikt på:

 • Workshop om coachande ledarskap för identifierade talanger och ledningsgruppsmedlemmar
 • Workshop för senior ledare med focus på utvecklande av feedback kultur
 • Workshop med focus på att leda sig själv
 • Utvärdering av ledningsgrupp (Management Audit) I förhållande till den förnyade strategin
 • Coaching I förändringsledarskap
 • Individuella utvecklingsanalyser för att utvärdera ledarskapspotential bland identifierade talanger och framtida ledare

Executive Derailment: Johtajan riskikäyttäytymiset ja urakehitys

Leader Potential Group ordnar en föreläsning och diskussionstilfälle 28.5.2014. Föreläsning och diskussion. På finska.

Läs mera här

Whitepaper: Why past performance is not enough to predict future success
in new position in today's turbulent economy

Artikel av Ann Wallén och Sonja Weckström-Nousiainen.

Leader Potential Group öppnar kontor i Kägeludden, Esbo, Finland.

Leader Potential Group har öppnat sitt kontor i Kägeludden, Esbo, Finland 1.4.2013. Kontoret är centralt beläget i Kägeludden, ett välkänt område med bra anseende där flera internationella företag har sitt huvudkontor.

Copyrights © 2018 & Leader Potential Group - Alla rättigheter förbehålles.