Talent Development – utveckling

  • Vi erbjuder executive coaching, ledarskapscoaching och HR-mentorcoaching.
  • Vi planerar och levererar utvecklingsprogram för personer med identifieradpotential. Programmen kombinerar handling-eftertanke-inlärning i enlighet med Kolbs teori om aktivt lärande.
  • Vi planerar och levererar olika lösningar inom ledarskapscoaching för ledare. Vi kombinerar gruppinlärning med individuella coachingsessioner för att garantera resultat och inlärning i organisationen.
Kontakta oss gärna om du vill veta mera om vårt sätt att arbeta med talent development, se kontaktuppgifter.
Talent Development – utveckling
Copyrights © 2018 & Leader Potential Group - Alla rättigheter förbehålles.