Hyppää sisältöön

Avainosaajien kehittäminen

  • Tarjoamme tehokasta ylimmän johdon coachausta, esimiesten ja asiantuntijoiden coachausta ja HR-mentorointia HR ammattilaisille sekä ”Ensimmäiset 100 päivää positiossa” valmennusta tukemaan henkilön perehdytysvaihetta
  • Suunnittelemme ja tarjoamme ohjelmia osaamisen ja avainhenkilöiden tunnistamiseksi. Tunnistamme ja kehitämme HiPo-avainhenkilöitä yhdistämällä toiminnan, reflektoinnin ja oppimisen Kolbsin kokemusperäisen oppimisen teorian mukaisesti.
  • Suunnittelemme ja tarjoamme sparraus- ja coaching ratkaisuja esimiehille ja asiantuntijoille. Ohjelmamme kattavat sekä yksilö-, että ryhmäcoaching-prosessit. Sillä varmistamme, että oppiminen siirtyy myös organisaation kyvykkyydeksi.
  • Autamme johtoryhmiä kehittymään Leadership Team Discovery prosessillamme, jolla autamme tiimiä arvioimaan nykytilannetta ja suhteessa tahtotilaan. Luomme yhdessä asiakkaan kanssa prosessin joka auttaa johtoryhmää kehittymään kohti huipputiimiä.
  • Tarjoamme kohdistettuja valmennusohjelmia tukemaan asiakasorganisaation johtamiskulttuurin kehittämistä. Tässä muutama esimerkki; Leading without authority eli Johtaminen ilman muodollista valtaa, Valmentavan johtamiskulttuurin kehittäminen, Palautteenantokulttuurin kehittäminen. Nämä ohjelmat voidaan toteuttaa kasvotusten, hybriidiohjelmina tai kokonaan virtuaalitoteutuksina.

Jos haluat lisätietoja lähestymistavoistamme osaamisen ja avainhenkilöiden kehittämiseen, ole hyvä ja ota yhteyttä meihin. Katso yhteystiedot.