Hoppa till innehåll

Vad vi erbjuder

Exempel på kunduppdrag

Talent consultation -konsultation:

 • Talent Process konsultation uppdrag för ett internationell företag inom IT-tjänster.
 • Strategic Competence Management och Workforce Planning workshop och konsultation för ett ledande bolag inom oljeraffinaderi.
 • Talent Process konsultation uppdrag för ett internationellt ledande företag inom den globala kranindustrin.
 • Talent Management Process konsultuppdrag för ett globalt företag inom vattenkemi.
 • Konsultation ochHR-förändringsprogram med fokus på talent för ett ledande europeiskt företagsledningskonsult-bolag.

Read more

Talent assessments-utvärdering:

 • Management Audit för ett företag inomtjänstebranchen.
 • Talent Assessment & Development Center: Individuell utvecklingsanalys heldags assessment center för ledande företag inom oljeraffinaderi, målgrupp unga förmågor (young potential) globalt.
 • Talent assessment-utvärdering för ledningsgrupp utgående från en heldags Development & Assessment center upplägg för ledande bolag inom professionella tjänster.
 • Anlagstest för ett ledande internationellt industribolag.
 • 360 leadership assessment inklusive coaching feedback-sessioner för identifierad talanger i ledande hälsovårdsföretag.

Read more

Talent development-utveckling

 • Talent day-utvecklingsprogram för ledande hälsovårdsföretag.
 • Coachingprogram för professionellt servicebolag.
 • Discover your carer path – Upptäck din karriärcoachingprogram för industribolag.
 • Coachingprogram för företagsledare med Hogan leadership potential assessment för ledande hälsovårdsföretag.
 • Strategic Talent development- strategisk utveckling och kompetensöverföringsprogram för bolag inom professionell service.
 • Talent Management mentorprocess för HR funktionen- uppdrag för internationellt IT-bolag.
 • Inspirationsworkshop inom talent management för globalt bolag inom vattenkemi.
 • Coaching utbildningsprogram för omfattande målgrupp i ledande europeiskt -företagsledningskonsultbolag.
 • Inspirationsworkshop inom talent management för globalt industriföretag.
 • Coachingprocess för företagsledare inklusive Hogan Potential Assesment för globalt konsultbolag.
 • Coachingprogram för företagsledare inklusive Hogan Potential Assessment för ledande hälsovårdsföretag.

Read more