Hoppa till innehåll

Talent Assessments –utvärdering

Vi erbjuder allt från hela dagars Development Centre-lösningar till 360-utvärderingar och andra bedömningar enligt kundens önskemål. Vi erbjuder följande tjänster:

  • Individual Development Analysis Day – en dag med individuell utvecklingsutvärdering. En skräddarsydd dag för personlig utveckling med utvärdering av ledarskapsbeteende och potential enligt kundens önskemål. Vi använder en “best practice-process” för potentialutvärdering och ett arbetssätt som består av flera verktyg och utvärderare.
  • Management Team Review – utvärdering av hela ledarskapsteam med fokus på nuvarande styrkor och utvecklingsområden både individuellt och i grupp. Vi baserar Management Team Review-utvärderingarna på att föra företagets strategi framåt och med fokus på vilka kunskaper och färdigheter som behövs för att förverkliga strategin.
  • Virtuella ledarskapsanalyser och lämplighetstest – utvärdering av ledarskapsförmåga baserat på strukturerad intervju, ledarskaps case och psykometriska test och personlighetsanalyser. Ledarskapsanalyserna kan tillämpas både för att bedömma interna kandidater och externa kandidater vid rekrytering av nyckelpersoner till nykelpositioner.
  • Focused Talent Assessment / Ledarskapspotentialbedömningar – vi erbjuder också sk halv-dags ledarskapspotentialbedömningar som vi skräddarsyr på basen av kundföretagets värderingar, definierade ledarskapskompetenser och High potential kriterier.– potentialutvärdering baserad på ett utvärderingsverktyg ur vår portfolio inklusive coaching feedback.

Vårt sätt att använda Talent Development Centre-metoden utgår ifrån det nyaste sätten att se på talent och potential.

Vi utmärker oss genom att närma oss våra uppdrag ur en unik synvinkel som kombinerar utvärderingsmetoder av potential och ett coachande förhållningssätt. Vi erbjuder allt från hela dagars Development Centre-lösningar till 360-utvärderingar andra utvärderingar enligt kundens önskemål.

I vårt urval av psykometriska verktyg ingår marknadens främsta utvärderingsverktyg , såsom Hogan Leadership Forecast reports – full portfolio access by Hogan Systems, Workplace Big 5 by Applied Cognitive Studies, Myers & Briggs Type Indicator (MBTI), Firo- B, TMP, SHL OPQ 23 , MQ, 360 and Verify anlagstest, MRG assessment suite (eg. LEA), CPI-260 och TMP Team Management Profile.

Kontakta oss gärna om du vill veta mera om vårt sätt att arbeta med talent assessment, se kontaktuppgifter.