Hoppa till innehåll

Vårt kunnande

Leader Potential Groups konsulter är erkända kunskapsledare inom talent management, ledarskapsutveckling, assessment och coaching av ledare. Vi har alla arbetat som chefer själva inom HR/HRD både inom globala och finländska organisationer och var och en av oss kan erbjuda våra kundorganisationer vårt kunnande och vår erfarenhet på mer än 20 + år i branchen.

Leader Potential Group arbetar med kunder både i de nordiska länderna och i hela världen via våra internationella samarbetspartners.

Våra konsulter har kompetenser inom följande områden:

Utpräglat sinne för affärer

  • Vi förstår er arbetsmiljö och era affärsprioriteringar. Vi har erfarenhet av flera olika områden inom affärslivet, bland annat inom IT-branschen, telekommunikation, sportutrustning, konsumentvaror, byggnads- och industribranschen, ingenjörsbranschen, läkemedelsbranschen, reklambranschen, logistikbranschen och bankvärlden.
  • Vi förstår hur ledare lär sig och hur man skapar engagemang i nationella och globala affärsmiljöer.

Ledarskapsutveckling

Vi har hjälpt många multinationella och nationella företag i olika skeden av deras utveckling för att bygga upp och forma deras ledarskapsutvecklings program och prosesser.

  • Vi har själva skapat och utvecklat ledarskapsutvecklings processer och program i praktiken och vi har den kunskap som behövs för att programmen och processerna ska integreras på ett lyckat sätt i organisationen. Leverans av globala ledarskapslösningar är en del av kärnan i vårt kunnande.

Personliga och professionella egenskaper

  • Vi skapar en förtrolig kontakt med ledare på olika nivåer i organisationen och har omfattande erfarenhet av att arbeta med högsta ledningen i företag.
  • Vi utvecklar oss själva kontinuerligt.
  • Vi har är alla Certified Executive Coach-certifierade och följer ICF etiska riktlinjer i allt coaching arbete vi gör.
  • Vi är certifierade i flera utvärderings- verktyg inom ledarskaps- och teamutveckling.

Läs mer om vårt team.