Hoppa till innehåll

Leader Potential Group 20 % tillväxt 2019 och förnyelse av våra tjänster 2020 för att anpassa oss till det förändrade marknadsläget

Leader Potential Group fortsatte sin framgångsrika tillväxt under 2019. Resultatet överträffade alla tidigare års resultat och växte med 20 % från år 2018. De tjänster som efterfrågades mest var Executive Coaching och Executive Assessments för nyckelpositioner. Också efterfrågan på ledningsgrupps utveckling ökade markant 2019 och fortsatte att öka under 2020.

Marknadens disruption som åstadkoms av pandemin COVID 19 föranledde en snabb transformation av våra tjänster till digital och virtuellt format. Alla våra assessment tjänster kan nu förverkligas virtuellt. Idag kan vi också förverkliga våra ledarskapsutvecklingsprogram både virtuellt och i mera traditionellt format. Våra coaching processer har vi redan sedan flera år tillbaka också erbjudit kunderna i virtuellt format med framgångsrika resultat. Efterfrågan på virtuell coaching har vuxit hela året 2020.

Ett stort tack till våra lojala kunder för fantastiskt samarbete och partnerskap!